Inštruktor snowboardingu


Aktuálna ponuka kurzu inštruktor snowboardingu


Základný kurz pre inštruktorov snowboardingu


Výstup – kurz inštruktor snowboardingu

Licencia Inštruktor snowboardingu, licencia platí pre školské, záujmové a komerčné zariadenia. Licenciu je možné využiť po dovŕšení 18 rokov a uplatnenie licencie vo veku 15 - 17 rokov sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré sú uvedené nižšie. Účasť na kurze nie je ďalej nijako obmedzená.


Program - kurz inštruktor snowboardingu

Teoretická časť

Snowboardová výstroj, výzbroj, údržba, metodika, organizačné predpisy, bezpečnosť, prvá pomoc, začlenenie snowboardingu do vzdelávacích programov.


Praktická časť

Praktická výučba na snowboarde. Naše stredisko vzdelávania na kurze dodržiava predpísanú hodinovú dotáciu, čo je základnou podmienkou právnej platnosti licencie. Akreditácia MŠMT č 14 026/2009-25-260.


Organizácia – kurz inštruktora snowboardingu

Lektor: ústrední lektori MŠMT ČR
Termíny konania: 9. - 14.12.2011, 7. - 12.1.2012, 12. - 17.2.2012., 22. - 27.3.2012 (tieto termíny sú na výber) Aktuálne termíny sú na www.sportbp.cz / sportovnikurzy Ak vám nevyhovujú tieto termíny, tak nám prosím napíšte e-mailovú správu. Budeme vás informovať hneď po vypísaní ďalšieho termínu.
Miesto konania: Pec pod Sněžkou
Cena: 3700 Kč
Cena zahŕňa ubytovanie, stravovanie - raňajky, obed, večera, poplatok MÚ, študijný materiál - publikácie a videokazeta, účastnícky poplatok. Prvý deň kurzu sa začína v podvečer a posledný deň končí raňajkami.

Príjem prihlášok a informácie Mgr. Arnošt Binter a Mgr. Lukáš Binter +420 776175167, +420 602 657 337, abinter@volny.cz.
O snehových podmienkach sa môžete informovať na www.holidayinfo.cz

Naše kurzy sú tiež uvedené na www.eu-dat.cz - databáza vzdelávania Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR a na www.eu-dat.cz - "školskom vzdelávacom a informačnom portáli" Ústavu pre informácie vo vzdelávaní - zariadení Ministerstva školstva mládeže a telovýchovy ( pri zmene štruktúry stránok, možno najrýchlejšie nájsť cez "Vyhľadávanie" pod pojmom "SPORT BP" alebo "Binter").

Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie.

Doškoľovací kurz pre inštruktorov snowboardingu


Výstup

Obnovenie licencie inštruktora snowboardingu, platí pre školské, záujmové a komerčné zariadenia.


Program

Teoretická časť

snowboardová výstroj, výzbroj, voskovanie snowboardu, metodika, bezpečnosť pohybu v horách a prvá pomoc, začlenenie snowboardingu do vzdelávacích programov.


Praktická časť

praktická výučba na snowboarde. Naše stredisko vzdelávania na kurze dodržiava predpísanú hodinovú dotáciu, čo je základnou podmienkou právnej platnosti licencie. Akreditácia MŠMT č 14 026/2009-25-260.


Organizácia

Lektor: ústrední lektori MŠMT ČR
Miesto konania: Pec pod Sněžkou
Termíny konania: 9. - 13.12.2011, 7. - 11.1.2012, 12.2.-16.2.2012., 22. - 26.3.2012 (tieto termíny sú na výber) Aktuálne termíny sú na www.sportbp.cz / sportovnikurzy Ak vám nevyhovujú tieto termíny, tak nám prosím napíšte e-mailovú správu. Budeme vás informovať hneď po vypísaní ďalšieho termínu.
Cena: 3170 Kč
Prvý deň kurzu sa začína v podvečer a posledný deň končí raňajkami. Prvý deň kurzu sa začína v podvečer a posledný deň končí raňajkami. Prípadne možno z kurzu odísť predposledný deň po 16 hodine. Cena zahŕňa ubytovanie, stravovanie - raňajky, obed, večera, poplatok MÚ, študijný materiál, účastnícky poplatok.

Príjem prihlášok a informácie Mgr. Arnošt Binter a Mgr. Lukáš Binter +420 776175167, +420 602 657 337, abinter@volny.cz.
O snehových podmienkach sa môžete informovať na www.holidayinfo.cz

Podrobnejšie informácie sú uvedené nižšie.

Naše kurzy sú tiež uvedené na www.eu-dat.cz - databáza vzdelávania Ministerstva práce a sociálnych vecí ČR a na www.eu-dat.cz - "školskom vzdelávacom a informačnom portáli" Ústavu pre informácie vo vzdelávaní - zariadení Ministerstva školstva mládeže a telovýchovy ( pri zmene štruktúry stránok, možno najrýchlejšie nájsť cez "Vyhľadávanie" pod pojmom "SPORT BP" alebo "Binter").

Podrobné informácie o kurze inštruktor snowboardingu

Využitie licencie inštruktor snowboardingu


Na kurzoch pre inštruktorov snowboardingu je dodržaná stanovená hodinová dotácia, čo zaisťuje právnu platnosť licencie a dostatok času na osvojenie požadovaných zručností. Z právneho hľadiska je možné s touto licenciou pre výučbu snowboardingu vyučovať vo všetkých sférach: na školských kurzoch a ďalších akciách škôl a školských zariadení (základné a stredné školy, školské záujmové zariadenia - napr: domy detí a mládeže a strediská voľného času, školské výchovné a ubytovacie zariadenia, školské zariadenia pre ústavnú výchovu). Na školských kurzoch môže vyučovať aj inštruktor, ktorý nemá pedagogické vzdelanie, ale je držiteľom platnej licencie. Kvalifikácia inštruktor snowboardingu je nevyhnutná pre výučbu snowboardingu na školských lyžiarskych výcvikových zájazdoch. Osvedčenie zatiaľ nie je súčasťou aprobácie telesnej výchovy. Ďalej je možné licenciu využiť v neziskových organizáciách, v lyžiarskych oddieloch a komerčných lyžiarskych školách. Celý rad našich frekventantov učí v komerčných školách v rôznych strediskách. Samozrejme získanie brigády či zamestnania inštruktora je možné vždy na základe rokovania so zamestnávateľom. Máme tiež informácie o našich inštruktoroch, ktorí s našou licenciou vyučovali aj v USA, Rakúsku, Francúzsku, Nórsku atď. Doškoľovacie kurzy predlžujú licenciu. Je možné obnoviť aj prepadnutú licenciu.


Náročnosť kurzu pre inštruktorov snowboardingu


Výučba snowboardingu je špeciálnym odborom v tomto športe, kde samostatná výkonnosť jazdca nie je na prvom mieste. Budúci inštruktor musí poznať techniku snowboardingu, metódu výučby a didaktiky (to všetko sa naučí na kurze). Kurz si kladie za cieľ naučiť účastníkov vyučovať snowboarding. Z hľadiska výkonnosti v jazde na snowboarde musí byť zdatný do tej miery, aby bol schopný svojim budúcim žiakom ukázať určité prvky metódy výučby (napr. oblúky, zosúvaniu, jazdu šikmo svahom atď.) Predviesť ich musí pomaly a v nízkej rýchlosti, tak aby ich žiaci z hľadiska techniky čo najlepšie pochopili. To znamená, že inštruktor nemusí byť rýchlym jazdcom. Okrem toho osvojovanie jazdy na snowboarde je väčšinou bezproblémové. Pozícia na snowboarde je síce nezvyčajná a v prvých momentoch náročná na rovnováhu, ale samotná technika jazdy je relatívne jednoduchá (jednoduchšia ako na lyžiach) a začiatočník sa s ňou rýchlo zoznamuje. Účastníci na kurze sú rozdelení do družstiev podľa výkonnosti.


Podmienky pre účasť na kurze snowboardingu


Účasť na školení nie je okrem veku nijako obmedzená. Nášho kurzu sa môže zúčastniť prakticky ktokoľvek. Tento kurz môže absolvovať aj osoba mladšia ako 18 rokov a získa licenciu. Licenciu je možné plne využiť až po dovŕšení 18 rokov. Ak vyučuje inštruktor s licenciou vo veku 15 - 17 rokov, pri výučbe musí byť prítomný ďalší preškolený inštruktor starší ako 18 rokov, ktorý na seba prevezme právnu zodpovednosť za žiakov. Takže je možné získať licenciu a potom vyučovať aj pred dovŕšením 18 rokov, ale pri výučbe musí asistovať starší inštruktor. Toto pravidlo platí aj u ostatných druhov licencií.

Miesto a terény pre výcvik


Väčšina zimných kurzov snowboardingu je organizovaná práve v Peci pod Sněžkou, ktorá patrí medzi tri strediská s najdlhšou lyžiarskou prevádzkou v republike. Dostatok prírodného snehu je dôsledkom vysokej nadmorskej výšky a špecifickej mikroklímy, ktorá v Peci pod Sněžkou panuje. V areáli sú taktiež inštalované snehové delá. Sezóna v stredisku bežne začína na konci novembra a končí v polovici apríla. Sneh na zjazdovkách však zostáva väčšinou ešte dlhšie. V Peci pod Sněžkou je pomerne bohatý a pestrý výber zjazdoviek, ktorý uspokojí začiatočníkov aj skúsených jazdcov. Pre menej skúsených jazdcov sú veľmi zaujímavé zjazdovky "Klondike" a "U lesa", kde je sklon svahu na jednotlivých zjazdovkách odstupňovaný. Pec pod Sněžkou patrí medzi niekoľko popredných stredísk v Českej republike. Zároveň si toto stredisko stále zachováva svoj prírodný charakter. Kvalitu dokladá aj jeho pozícia v kategorizácii zimných areálov www.hoidayinfo.cz. Dobré podmienky v zimnom stredisku tiež prispievajú ku kvalite kurzu. O snehových podmienkach sa môžete informovať na www.hoidayinfo.cz alebo na www.skipec.com.


Termíny kurzov snowboardingu


Termíny našich kurzov sú vypísané v prvej polovici decembra, začiatkom januára a na konci marca (prípadne začiatkom apríla). Prvá polovica decembra je charakteristická malým počtom iných lyžiarov a snowboardistov na zjazdovkách a s pomerne nízkymi teplotami po celý deň. Začiatok januára sa vyznačuje veľkým množstvom snehu a vhodnými teplotami pre zimné športy. Na konci marca aj začiatkom apríla je veľmi spoľahlivá snehová pokrývka. Často býva slnečné počasie. Treba priznať, že pri slnečných dňoch je sneh popoludní mäkší. Pec pod Sněžkou je touto dobou málo zaľudnená.


História nášho lektorského tímu


Kurzy pre inštruktorov snowboardingu začal náš lektorský tím organizovať ako jeden z prvých v Českej republike. Premiérový inštruktorský kurz prebehol v roku 1996. V tomto roku sa tiež snowboarding začal vyučovať na školských kurzoch. Výučbu snowboardingu na školských kurzoch presadil Arnošt Binter. Následne lektori snowboardingu vytvorili výučbový film (DVD), ktorý sa stal prvým metodickým materiálom v oblasti snowboardingu. Inštruktorský film vznikol v spolupráci s Liborom Votrubom z Asociácie českého snowboardingu. Miesta vedúceho lektorského tímu lyžiarskych kurzov sa ujal Mgr. Lukáš Binter. V roku 2004 sa školiace stredisko SPORT BP stalo členom medzinárodnej organizácie Interski.


Metóda výučby na kurzoch snowboardingu pre inštruktorov

Cieľom kurzu je účastníka preškoliť tak, aby bol dobrým inštruktorom snowboardingu, čo znamená: najmä vedieť naučiť tento šport takmer kohokoľvek. Tento cieľ je rovnaký v komerčnej a školskej výchove, a tak sa naše školiace stredisko nešpecializuje ani na jednu z týchto oblastí. Naša licencia má univerzálnu platnosť. Kurzy snowboardingu metodicky riadi Mgr. Lukáš Binter (viď. lektori snowboard), ktorý je držiteľom kvalifikácie Ústredný lektor snowboardingu, ktorý skúsenosti o snowboardingu nazbieral ako jazdec svetového pohára. V roku 1999 Lukáš Binter vytvoril prvú českú publikáciu "Snowboarding", ktorá sa zaoberá výučbou snowboardingu. Kniha bola niekoľkokrát aktualizovaná a rovnaký autor neskôr vytvoril ďalší metodický materiál "Ako dokonale zvládnuť snowboarding". Celkovo bolo zatiaľ predaných 22 tisíc výtlačkov. Tieto knihy sa stali súčasťou študijných materiálov našich kurzov. Naša metóda výučby sa snaží prepojiť skúsenosti z výučby v praxi - konkrétne z vlastnej snowboardovej školy, tiež skúsenosti z vlastného snowboardového servisu a obchodu, zo školských kurzov a skúsenosti zo závodného snowboardingu. Na základe dohody je možné záverečnej skúšky zrealizovať aj v cudzom jazyku, prípadne nás s predstihom kontaktujte.


Program kurzu snowboardingu


Kurz je rozdelený na časť praktickú a teoretickú, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Praktická výučba prebieha dopoludnia a popoludní. Po skončení prevádzkovej doby vlekov potom výučba pokračuje prednáškami. Prednášky sú načasované pred večerou alebo po večeri podľa aktuálneho programu. Teoretická časť - snowboardová výstroj, výzbroj, údržba, metodika, organizačné predpisy, bezpečnosť, prvá pomoc, začlenenie snowboardingu do vzdelávacích programov. Praktická časť - praktická výučba na snowboarde. Naše stredisko vzdelávania na kurze dodržiava predpísanú hodinovú dotáciu, čo je základnou podmienkou právnej platnosti licencie.


Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v tradičnej horskej chate. V prípade väčšieho počtu účastníkov je v rovnakom termíne vypísaný paralelný kurz na ďalšom penzióne. Priebeh kurzu: ubytovanie, strava, prednášky, zábava tak prebieha vždy v jednom objekte a v primerane veľkom kolektíve ľudí. Na každej chate je vždy maximálne 37 účastníkov, čo prispieva k priateľskej atmosfére na danom kurze.


Lektori kurzov snowboardingu

Vedúcim tímu, ktorý pripravuje všetky inštruktorské kurzy, je Mgr. Arnošt Binter. V súčasnosti pôsobí ako predseda komisie snowboardingu Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy a metodík akreditovaného pracoviska pre výučbu snowboardingu. Výraznou mierou sa zaslúžil o zaradenie snowboardingu do škôl. Aktívne sa podieľa na príprave snowboardových a lyžiarskych inštruktorov ako lektor a vedúci kurzov. Je okrem iného aj autorom scenára prvého českého výučbového programu zameraného na snowboarding.

Mgr. Lukáš Binter (lektor lyžovania a snowboardingu) bývalý reprezentant Českej republiky a jazdec svetového pohára v snowboardingu. Je držiteľom kvalifikácie Ústredný lektor snowboardingu, prevádzkuje lyžiarsku a snowboardovú školu. Zastupuje český snowboarding na ISK (Internacionales ski - kolloquium). O snowboardingu publikuje v časopise Skimagazín a TVSM. V roku 1999 Lukáš Binter vytvoril prvú českú publikáciu "Snowboarding" odkaz Grada, ktorá sa zaoberá výučbou snowboardingu. Časť knihy o freestyle vytvoril v spolupráci s Martinom Černíkom. Kniha bola niekoľkokrát aktualizovaná a rovnaký autor neskôr vytvoril ďalší metodický materiál "Ako dokonale zvládnuť snowboarding". Celkovo zatiaľ bolo predaných 22 tisíc výtlačkov. Tieto knihy sa stali súčasťou študijných materiálov našich kurzov. Lukáš Binter je spoluautorom scenára prvého českého výučbového programu zameraného na snowboarding.

Paed.Dr. Pavel Jarčevský (Ústredný lektor snowboardingu) zastupuje český snowboarding na ISK (Internacionales ski - kolloquium). Je učiteľom na Gymnáziu v Jindřichovom Hradci, kde sa podieľa na výučbe snowboardingu na lyžiarskych kurzoch. Inštruktorské kurzy snowboardingu obohacuje živou hudbou (gitara).

Mgr. Petr Zamrzla sa podieľa na výučbe inštruktorov snowboardingu od začiatku inštruktorských snowboardových kurzov. Je držiteľom kvalifikácie Ústredný lektor snowboardingu. Tiež je riaditeľom základnej školy v Tábore, kde sa podieľa na výučbe snowboardingu na lyžiarskych kurzoch. Petr Zamrzla je bývalý člen Rady Úseku snowboardingu vo Zväze lyžiarov Českej republiky.

Mgr. Tomáš Binter (Ústredný lektor snowboardingu) sa venuje audiovizuálnej tvorbe. Je režisérom prvého českého VIDEOPROGRAMU zameraného na výučbu snowboardingu a radu ďalších nielen športových televíznych relácií. Ako lektor sa podieľa na príprave snowboardových inštruktorov.

Mgr. Jiří Havelka (Ústredný lektor snowboardingu) sa tiež podieľa na výučbe inštruktorov snowboardingu od začiatku inštruktorských snowboardových kurzov. Inštruktorské kurzy snowboardingu obohacuje živou hudbou (gitara a husle).

Renata Němcová (lektor snowboardingu) sa podieľa na výučbe snowboardingu na lyžiarskych kurzoch školy Heureka.

Mgr. Jaroslav Němec (ústredný lektor snowboardingu) je riaditeľom strednej školy Heureka v Tábore. Zároveň riadi výučbu snowboardingu v lyžiarskej škole v Tábore.


Zapožičanie výzbroje pre inštruktorský kurz snowbording

Možnosť zapožičania snowboardového kompletu, je nutné vopred objednať na e-maile: abinter@volny.cz (obmedzená kapacita). Zašlite prosím telesnú výšku, hmotnosť, veľkosť nohy a postoj (nohu, ktorú máte na snowboarde vpredu), prípadne sa to dá zistiť podľa nižšie uvedeného testu.
Cenník: Snowboardový komplet na jeden kurz vrátane dopravy: 750 Sk, iba snowboard: 500 Sk.


Na snowboarde sú dva základné typy postojov. Ten, pri ktorom je vpredu ľavá noha, nazývame regular, ak je vpredu pravá, postoj nazývame goofy. Pri kúpe menej frekventovaného asymetrického snowboardu je nutné poznať jazdcov postoj s veľkou istotou. U asymetrického snowboardu je predná hrana posunutá k špičke. Sú rôzne možnosti, ako zistiť, ktorý postoj je pre jazdcov vhodný, ale ani všetky dokopy nie sú úplne spoľahlivé: Podľa kĺzania na ľade - táto metóda je zrejme najreprezentovanejšía. Rovnaká noha, ktorá je vpredu pri kĺzaní, bude vpredu aj na snowboarde. Podľa jazdy na skateboarde - opäť platí, že rovnaký postoj ako na skateboarde bude aj na snowboarde. Testovaný sa postaví znožmo a druhá osoba do neho nečakane zozadu strčí. Jedna noha ide automaticky dopredu, aby zachytila pád. - Následný postoj je správny.


Kniha - Snowboarding – Informácie

Autor: Lukáš Binter a kolektív
Tretie vydanie tejto publikácie je určené najširšiemu okruhu rekreačných jazdcov vrátane začiatočníkov. Široké spektrum informácií v knihe zoznamuje čitateľa s rôznymi témami snowboardingu. V úvodnej kapitole je čitateľom v stručnosti predstavený snowboarding. Hlavná časť knihy patrí technikám jednotlivých oblastí tohto kĺzavého športu (alpskej jazde, freestylu, freeridingu). Náležitá pozornosť je venovaná výstroji a výzbroji snowboardového jazdca, dôležitá je aj kapitola o bezpečnosti tohto športu. Zaujímavou témou je kapitola o snowboardových pretekoch.


Videokazeta – Snowboarding

Videokazeta je zameraná na základné učebné postupy, teda na prvky, ktoré by mali byť obsahom výučby snowboardingu v školách. Nezaoberá sa pretekárskou technikou ani freestylovými trikmy, je však rozšírená o kapitolu o bezpečnosti. Program je rozdelený do kapitol, v ktorých sú predvedené jednotlivé prvky školy snowboardingu s popisom pohybu, prípadne aj najčastejšími chybami. Prvky sú radené metodicky od najjednoduchšieho k najnáročnejším. Zámerom tvorcov je vytvoriť dielo, ktoré ako svojim obsahom, tak spracovaním dokáže zaujať mladých ľudí a pomôže im k osvojeniu základov jazdy na snowboarde. Program by mal slúžiť aj pedagógom i širokej verejnosti a v konečnom dôsledku sa tak podieľať na odstránenie istej chaotičnosti, ktorá u nás tento šport od počiatku sprevádza.

Objednať - abinter@volny.cz

Nabídka kurzů instruktora snowboardingu v České republice

© 2011 | www.kurz-instruktor.cz  

  ÚVODNÍ STRÁNKA    PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ    ON-LINE PŘIHLÁŠKA    KONTAKT 


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.