Instruktor aerobiku

Kurz Inštruktor aerobiku ...


Aktuálna ponuka kurzu inštruktora aerobiku


Základný kurz inštruktora aerobiku


Výstup – kurz inštruktor aerobiku

Inštruktor aerobiku , licencia platí pre školské, záujmové a komerčné zariadenia. Licenciu možno využiť po dovŕšení 18 rokov a uplatnenie licencie vo veku 15 - 17 rokov sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré sú uvedené nižšie. Účasť na kurze cvičiteľ aerobiku nie je ďalej nijako obmedzená.


Program - kurz inštruktor aerobiku

História, súčasnosť, druhy a formy v aerobiku, špecifické metódy výučby v group exercise a najmä v aerobiku, bezpečnosť a prvá pomoc, právna problematika, skladba hodiny v aerobiku, hudba v aerobiku, choreografia - jej stavba a záznam.


Organizácia – kurz inštruktor aerobiku

Vyučovací jazyk: Čeština (lektoři z ČR)
Lektor kurzu: Petra Jandová - viac je uvedené nižšie.
Miesto a termín konania kurzu: 19. - 20.11. a 26. - 27.11.2011 v Bratislave
- Jedná sa o jeden kurz trvajúci 4 dni, ktorý je rozdelený do 2 blokov.
- Ďalšie kurzy na území České republiky nájdete na www.sportbp.cz / sportovnikurzy
Ak vám nevyhovujú tieto termíny, tak nám prosím napíšte e-mailovú správu. Budeme vás informovať ihneď po vypísaní ďalšieho termínu.
Cena: 140, - EUR (cena zahŕňa študijný materiál a účastnícky poplatok)
Príjem prihlášok a informácie: Mgr. Lukáš Binter, tel. +421 220254148, abinter@volny.cz.
Přihlášku do kurzu si můžete stáhnout ve formátu .doc a vyplněnou ji odeslat na emailovou adresu abinter@volny.cz - PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ nebo můžete využít ON-LINE přihlášku přímo na našich stránkách - ON-LINE PŘIHLÁŠKA.

Podrobné informácie - základný kurz inštruktora aerobiku


Využitie licencie inštruktor aerobiku

Licencia Inštruktor aerobiku má všeobecnú platnosť. Z právneho hľadiska je možné viesť lekcie s touto licenciou vo všetkých sférach: v komerčnej sfére, v neziskových organizáciách, v školstve. Samozrejme získanie brigády či zamestnania inštruktora aerobiku je možné vždy na základe rokovaní so zamestnávateľom.

Podmienky pre účasť na kurze inštruktora aerobiku

Účasť na školení nie je okrem veku nijako obmedzená. Nášho kurzu cvičiteľ aerobiku sa môže zúčastniť prakticky ktokoľvek. Tento kurz môže absolvovať aj osoba mladšia ako 18 rokov a získa licenciu. Licenciu Inštruktor aerobiku je možné plne využiť až po dovŕšení 18 rokov. Ak vyučuje inštruktor s licenciou vo veku 15 - 17 rokov, tak pri výučbe musí byť prítomný ďalší preškolený inštruktor aerobiku starší ako 18 rokov, ktorý na seba prevezme právnu zodpovednosť za žiakov. Je teda možné získať licenciu a potom vyučovať aj pred dovŕšením 18 rokov, ale pri výučbe musí asistovať starší cvičiteľ aerobiku. Toto pravidlo platí aj u ostatných druhov licencií.


Program kurzu inštruktor aerobiku

Teoretická časť
História, súčasnosť, druhy a formy v aerobiku, špecifické metódy výučby v group exercise a predovšetkým v aerobiku, bezpečnosť a prvá pomoc, právna problematika, skladba hodiny v aerobiku, hudba v aerobiku, choreografia - jej stavba a záznam, preťahovanie a posilňovanie, základy fyziológie, základy anatómie, strava a pitný režim, rozbor videozáznamu, škodliviny pohybových aktivít, svalová disbalancia, komunikácia a psychológia práce so skupinou, osobnosť cvičiteľa, právna a bezpečnostná problematika.
Praktická časť
Spočiatku je praktická časť zameraná na zvládnutie techniky jednotlivých krokov, držanie tela a správne návyky počas cvičenia group exercise. Praktická a teoretická časť sa počas kurzu navzájom dopĺňajú. Na základe spolupráce jednotlivých lektorov obsah prednášok na seba v programe nadväzuje. Teoretické prednášky sú načasované tak, aby koordinovali s praktickou výučbou. Počas praktických seminárov bude kladený dôraz najmä na praktické zvládnutie hudby (počítanie, držanie hudobného oblúka), voľbu vhodných špecifických metód výučby, tvorbu choreografie a správnu skladbu hodiny podľa jej zamerania.


Prihláška do kurzu inštruktor aerobiku
Prihlášku do kurzu inštruktor aerobiku si môžete stiahnuť vo formáte. doc a vyplnenú ju odoslať na emailovú adresu abinter@volny.cz - PRIHLÁŠKA KE STAŽENIE nebo muožete využít ON-LINE prihlášku priamo na našich stránkách - ON-LINE PRIHLÁŠKA.

Nabídka kurzů instruktora aerobiku v České republice

© 2011 | www.kurz-instruktor.cz  

  ÚVODNÍ STRÁNKA    PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ    ON-LINE PŘIHLÁŠKA    KONTAKT 


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.