Inštruktor indoor cyklistiky

Kurz pre inštruktorov indoor cyklistiky ...


Kurz pre inštruktorov indoor cyklistiky


všetko zaujímavé na cyklistických trenažéroch s hudbou

Tematické vymedzenie kurzu

Tím BP ŠPORTU, ktorý donedávna organizoval kurzy spinningu, sa rozhodol urobiť v programoch a prístupoch na cyklistických trenažéroch krok vpred. Vytvoril nový kurz "Kurz pre inštruktorov indoor cyklistiky", ktorý ponúka ešte viac rôznych foriem takýchto aktivít. Snahou kurzu je naučiť účastníkov viesť zábavné lekcie a vkusne vyberať sprievodnú hudbu. Lektori sa teda snažia prezentovať všetko zaujímavé, čo môže skupina jazdcov poháňajúcich cyklistické trenažéry a počúvajúcich hudbu využiť. Cieľom kurzu je vyškoliť veľmi všestranného inštruktora lekcie na cyklistických trenažéroch a prezentovať rôzne druhy týchto aktivít, ktoré sú verejnosti v SR ponúkané pod rôznymi názvami.


Lektor: Ing. Jana Vejpustková,inštruktorka centra START SPINNING,
Ing. Miroslava Lukášová- vedúca inštruktorka centra START SPINNING.

Výstup kurzu

Inštruktor indoor cyklistiky - licencia, ktorá úspešných absolventov kurzu oprávňuje viesť lekcie na cyklistických trenažéroch s hudbou, ktoré môžu byť ponúkané verejnosti pod rôznymi názvami.
Slovné označenie týchto aktivít nie je v SR pevne ustálené. Na licencii sa priamo uvádza, že absolvent je oprávnený viesť lekcie na cyklistických trenažéroch s hudbou. Je teda univerzálny inštruktor.
Licencia platí pre školské, záujmové a komerčné zariadenia. Licenciu možno využiť po dovŕšení 18 rokov a uplatnenie licencie vo veku 15 - 17 rokov sa riadi osobitnými pravidlami, ktoré vám na vyžiadanie zašleme. Účasť na kurze nie je ďalej nijako obmedzená.


Program kurzu

História, súčasnosť, druhy a formy indoor cyklistiky, znižovanie hmotnosti prostredníctvom indoor cyklistiky, zdravotné obmedzenia, veková špecifikácia, tvorba tréningových programov a skladba tréningovej jednotky v indoor cyklistike, doplňovacie posilňovacie a naťahovacie cvičenia, strava, pitný režim a redukčná diéta. Problematika prevádzky zóny s cyklistickými trenažéry.
Vyučovací jazyk: Čeština (lektori z ČR)
Miesto a termín konania kurzu: 22. - 23.10. a 19. - 20.11.2011 v Bratislave
- jedná sa o jeden kurz trvajúci 4 dni, ktorý je rozdelený do 2 víkendových blokov.
Ďalšie kurzy na území Českej republiky nájdete na www.sportbp.cz /sportovnikurzy Ak vám nevyhovujú uvedené termíny alebo dátum kurzu nie je upresnený, tak nám prosím napíšte e-mailovú správu. Budeme vás informovať ihneď po vypísaní ďalšieho termínu. Cena: 180 EUR (cena zahŕňa študijný materiál a účastnícky poplatok)
Príjem prihlášok a informácie: Mgr. Lukáš Binter, abinter@volny.cz, tel. +421 220254148.
Přihlášku do kurzu si můžete stáhnout ve formátu .doc a vyplněnou ji odeslat na emailovou adresu abinter@volny.cz - PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ nebo můžete využít ON-LINE přihlášku přímo na našich stránkách - ON-LINE PŘIHLÁŠKA.

Podrobné informácie o "Kurze pre inštruktorov indoor cyklistiky"

Využitie licencie

Licencia Inštruktor indoor cyklistiky má všeobecnú platnosť. Z právneho hľadiska je možné viesť lekcie s touto licenciou vo všetkých sférach: v komerčnej sfére, v neziskových organizáciách, v školstve. Samozrejme získanie brigády či zamestnania inštruktora je vždy na základe rokovania so zamestnávateľom.


Podmienky pre účasť na kurze

Účasť na školení nie je okrem veku nijako obmedzená. Nášho kurzu sa môže zúčastniť prakticky ktokoľvek. Tento kurz môže absolvovať aj osoba mladšia ako 18 rokov a získa licenciu. Licenciu je však možné plne využiť až po dovŕšení 18 rokov. Ak vyučuje inštruktor s licenciou vo veku 15 - 17 rokov, tak pri výučbe musí byť prítomný ďalší preškolený inštruktor starší ako 18 rokov, ktorý na seba prevezme právnu zodpovednosť za žiakov. Je teda možné získať licenciu a potom vyučovať aj pred dovŕšením 18 rokov, ale musí pri výučbe asistovať starší inštruktor. Toto pravidlo platí aj u ostatných druhov licencií.


Nabídka kurzů instruktora indoor cyklistiky v České republice

© 2011 | www.kurz-instruktor.cz  

  ÚVODNÍ STRÁNKA    PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ    ON-LINE PŘIHLÁŠKA    KONTAKT 


Reklama:
Nejlevnější nákladní pneu najdete v e-shopu na adrese www.lkwpneu.cz.